Het verlaagde btw-tarief van 6% op arbeidskosten die worden gemaakt bij renovatie en herstel van woningen geldt sinds 1 maart 2013. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de woning ouder moet zijn dan twee jaar. Met ingang van 1 maart 2014 zou het tarief weer worden verhoogd naar 21%, maar onlangs is besloten dat deze verhoging wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.

Indien de verbouwing wordt afgerond voor 1 januari 2015, kan op de arbeidskosten die bij de verbouwing gemaakt worden het verlaagde tarief worden toegepast. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt onder andere verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het aanleggen en onderhouden van een tuin die bij je woning hoort valt hier ook onder.

Praktische tips

Laat je bij het verbouwen van je woning goed informeren of de geplande werkzaamheden ook daadwerkelijk onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen. In de meeste gevallen zal dit zo zijn, maar een goede voorbereiding voorkomt onaangename verrassingen.

Als je een aanbetaling hebt gedaan en hiervoor een deelfactuur hebt ontvangen, dan kan het zo zijn dat op deze factuur een ander btw-tarief staat dan op de definitieve factuur. Het moment waarop de werkzaamheden worden afgerond, is hierbij bepalend. Dus wanneer je een deelfactuur voor 1 januari 2015 ontvangt, maar de werkzaamheden worden pas na deze datum afgerond, dan is op de deelfactuur ook het hoge btw-tarief van 21% toepassing.

Voor meer advies kun je je vragen stellen via het serviceprofiel van GayFinanz. Een expert zal dan direct jouw vragen beantwoorden.