Een jaar geleden werd leren over seksuele diversiteit opgenomen als kerndoel voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt dat veel scholen terughoudend zijn als het aankomt op het actief bespreekbaar maken van homo- en biseksualiteit en transgenderisme.

Uit onderzoek van Soa Aids Nederland en Rutgers WPF blijkt dat homoseksualiteit door veel jongeren tussen de 12 en 25 jaar niet wordt geaccepteerd. Meer dan de helft van de jongens en een kwart van de meisjes keurt het af als twee jongens met elkaar zoenen in het openbaar. In het geval van zoenende meisjes geeft 16 procent van de jongens aan dit af te keuren, tegenover 24 procent van de meisjes. Zoenende heterostellen worden door beide groepen niet of nauwelijks als een probleem ervaren.

Ook blijkt dat de psychosociale gezondheid van jonge LHBT's te wensen overlaat. 1 op de 7 homo- of biseksuele meisjes en 1 op de 8 homo- of biseksuele mannen heeft last van depressieve klachten. 9 procent van deze jongens heeft ooit een zelfmoordpoging gedaan, tegenover 16 procent van de meisjes.

Soa Aids Nederland en Rutgers WPF hebben een lespakket ontwikkeld, met daarin de lesbrief Seksuele Diversiteit. Hiermee krijgen docenten handvatten aangereikt om seksuele diversiteit onder de aandacht te brengen en homoacceptatie te bevorderen. Docenten leren hoe ze tijdens lessen de vanzelfsprekende norm van heteroseksualiteit kunnen doorbreken en genderstereotypen kunnen bespreken. Het doel van de brief is om meer scholieren te laten zien dat seksuele diversiteit overal voorkomt en van alle tijden is. Ook gaat de brief in op de mogelijk schadelijke effecten van homo -en transfobie. 

De lesbrief is bedoeld voor de tweede klas en bestaat uit achtergrondinformatie voor de docent, een uitgewerkte les over seksuele diversiteit, een filmpje en leerlingenmateriaal.