Volgens testament.be laten steeds meer mensen een deel van hun vermogen na aan goede doelen. De organisatie beoogt het doorbreken van het taboe dat nog steeds rond het opstellen van een testament hangt. Het duurt niet lang meer voor de geëngageerde babyboomgeneratie komt te overlijden. Concrete informatie over een deel van je nalatenschap overmaken aan goede doelen is dus meer dan ooit relevant.

Ook çavaria is opgenomen in de lijst met goede doelen. “Holebi's en transgenders worden niet door iedereen aanvaard, ook al staat in de wet dat je niet mag discrimineren. In het dagelijkse leven krijgen ze nog steeds te maken met pesterijen, homo- en transfobie”, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria. “Mensen moeten weten dat ze onze organisatie kunnen ondersteunen met een legaat en op die manier bijdragen aan de strijd voor gelijke rechten en algemene acceptatie van holebi’s en transgenders in onze maatschappij.”

Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. De organisatie streeft het welzijn na van en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.

“Ik laat alles na aan çavaria”, getuigt Guy Serreyn, die çavaria opnam in zijn testament, op ZiZo Online. “Op één voorwaarde: het geld moet besteed worden aan een Belgisch opvangtehuis voor homoseksuelen. Nog steeds zijn er mensen die opgeknoopt worden omwille van hun geaardheid. Denk bijvoorbeeld aan Iran. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs bij wet verboden. Dat is het geval in verscheidene Afrikaanse landen. Homoseksuelen die hier asiel aanvragen, zouden op die manier terecht kunnen in een veilig en huiselijk toevluchtsoord. Ik hoop dat ik met mijn verhaal nog andere mensen kan warm maken voor dit project.”

Meer informatie over het opnemen van çavaria in je testament vind je op testament.be.