GBA, de partij die in 1996 de Amsterdamse gay pride als eerste organiseerde, Stichting ProGay, die in 2006 het stokje overnam, en de 'nieuwe' partij Stichting Amsterdam Gay Pride dienden een aanvraag in. Stichting Amsterdam Gay Pride is weliswaar pas recentelijk opgericht, maar bestaat uit de voltallige werkorganisatie van Stichting ProGay, bestaande uit Irene Hemelaar, Lucien Spee en Lisa Luijten. Deze zijn van ProGay overgestapt naar de nieuwe stichting, naar eigen zeggen 'om de door ons gestelde doelen te kunnen bereiken en onze ambities te kunnen verwezenlijken'.

Op de werkorganisatie van Stichting ProGay, die dus ook in 2014 de Amsterdamse gay pride zal organiseren, is de laatste tijd wat kritiek geweest. Zo zou de pride door de jaren heen steeds commerciëler en conformistisch zijn geworden. De winnaar van De Rotterdamboot won in 2012 de publieksprijs voor favoriete boot, maar werd dit jaar in eerste instantie gediskwalificeerd na gesteggel over de categorie waarin de Rotterdamboot mee zou varen, waar ook de hoogte van het deelnamebedrag aan is gekoppeld. Harry Kroesen van de Rotterdamboot noemde Irene Hemelaar een ‘enorme tuinbroekmevrouw met piknijd’ en werd terstond gediskwalificeerd van deelname vanwege ‘het verspreiden van onjuiste, suggestieve en lasterlijke informatie’. Uiteindelijk voer er dit jaar toch een Rotterdamse boot mee, maar onder leiding van een nieuwe organisatie.

Het is op dit moment niet bekend of Stichting Amsterdam Gay Pride alleen in 2014 of ook in de komende jaren de Amsterdamse Gay Pride mag gaan organiseren.