Uit onderzoek van promovendus Renier Bom is gebleken dat er binnen de twee groepen unieke varianten van de bacterie circuleren. In de homoseksuele subgroep zijn ook heteroseksueel-geassocieerde stammen gevonden, maar het omgekeerde kwam niet voor. 

De genetische variatie van de bacterie in de heteroseksuele groep blijkt daarnaast veel groter dan in de homoseksuele groep. Bom leidt hieruit af dat er duidelijke subgroepen bestaan binnen de heterogroep, en dat de genetische variatie in de bacterie regionaal gebonden is. Bij de groep mannen die seks hebben met mannen zijn die verschillen er niet en is er sprake van een mondiaal verspreidingsgebied.

We hebben bij dit artikel geen chlamydiafoto's geplaatst. Graag gedaan.

Bron: Artsen net