De brief werd door 27 Nobelprijswinnaars ondertekend. Hiermee willen ze laten zien dat veel vooraanstaande vertegenwoordigers van de wetenschap en de cultuur solidair zijn met politici, sporters en vele anderen die al hun afwijzing van de acties van de Russische regering tegen homoseksuele burgers hebben geuit. 

De brief werd gepubliceerd in de Britse krant The Independent. Tot de 27 ondertekenaars behoren schrijvers Herta Müller, John Coetzee en scheikundige Sir Harry Koto. In de brief roepen zij Poetin op zich te houden aan de 21e-eeuwse humanitaire en democratische principes waarvoor de toenmalige Sovjetpresident Michail Gorbatsjov in de jaren '80 zo fel streed. 

Bron: AD