'Geachte minister-president Rutte, beste Mark', begint Japin zijn brief, 'Lang heb ik gewanhoopt over de Nederlandse houding inzake Sotsji'. Japin schrijft aan Rutte dat hij zich beschikbaar stelt om mee te reizen naar Sotsji, als deel van de officiële delegatie. 'Niet alleen zou het de zware delegatie aanzienlijk verluchtigen, ook kan ik dan deel van de precaire dialoog op me nemen.'

De schrijver gaat verder met een opsomming van enkele landen die eerder werden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen vanwege het schenden van de mensenrechten. Als voorbeeld noemt hij Zuid-Afrika, dat in 1964 werd uitgesloten van deelname, en Afghanistan, dat in 2000 niet mee mocht doen omdat de taliban met het discrimineren van vrouwen de mensenrechten schond. Nederland stond achter beide maatregelen.

Japin vindt dat het IOC de zijde heeft gekozen van de overtreder. 'Rusland neemt niet alleen deel aan de Spelen, maar organiseert die ook. Een complicerende factor, ongetwijfeld. Gevolg is dat ditmaal het schenden van de mensenrechten zonder gevolg blijft.'

De schrijver zegt bijna zeker te weten dat Nederland weinig mensen telt die het eens zijn met de Russische anti-homowet. Hij spreekt over een traditie van tolerantie. 'En die traditie zetten we nu voort door als klein land de grootst en sterkst denkbare delegatie naar Sotsji te sturen om er met de Russische president de dialoog aan te gaan! En dat terwijl ons land de kwestie tot nog toe vermeed.' Daarmee doelt Japin op het vorige bezoek van het koninkijk paar aan Rusland waarbij onze regering een stelling weigerde in te nemen, ondanks de mishandeling van een diplomaat.

Toch spreekt Japin over hoop voor de Spelen en de zware delegatie. 'Er is door u, premier Rutte, namelijk een unieke en uitzonderlijk hoopgevende kans gecreëerd, nu wij niet, zoals vrijwel alle belangrijke landen, slechts een minister naar Sotsji sturen, maar ook de premier en zelfs onze koning met aan zijn zijde ons misschien wel machtigste wapen, koningin Máxima.' Hij doelt hier op het, volgens Japin, 'vlammende betoog' voor homo-emancipatie dat de koningin hield tijdens de IDAHO (International Day Against Homophobia). 'Een speech die zij in Sotsji misschien opnieuw zou kunnen uitspreken.'

Omdat er zaken zijn waar een vorst vanwege de positie als regeringsleider niet over mag spreken, lijkt het Japin een goed idee om hem mee te nemen naar de Spelen. 'Dergelijke restricties heeft een schrijver namelijk niet.' Vorig jaar sprak Japin al in Rusland over de anti-homowet, zijn eigen homoseksualiteit en die van veel Russische schrijvers en kunstenaars. 'Ik vertelde over mijn beleving van mijn geaardheid, over de Nederlandse tolerantie en acceptatie daarvan en wat het betekent in vrijheid lief te kunnen hebben.'

Om de hele brief van Arthur Japin te lezen, klik je hier