Hoewel België het goed doet wat betreft het LHBT-beleid. Echter, gelijke rechten op papier garanderen nog niet dat mensen in het dagelijks leven gelijk worden behandeld. 'Nog te vaak worden holebi's en transgenders gediscrimineerd en krijgen ze te maken met vooroordelen,' luidt de perstekst van de Stad Gent. 'Op lokaal vlak zijn er veel mogelijkheden om werk te maken van de gelijkwaardigheid van mensen, zeker ook wat (meer) respect voor holebi's en transgenders betreft.'

Resul Tapmaz: 'Daarom ondertekenden de Stad Gent en enkele partners, zoals politie, justitie, onderwijs, middenveld,…op 17 januari 2014 de ‘Regenboogverklaring’. Gent is altijd een solidaire stad geweest, een pionier op het vlak van gelijke kansen. Gent had bijvoorbeeld als eerste in het land een Meldpunt Discriminatie. In ons huidige bestuursakkoord staan verschillende punten over de aanvaarding van holebi’s. Maar bij onze stadsdiensten en het middenveld groeide de nood aan een geïntegreerde aanpak. Deze nieuwe Regenboogverklaring wordt de basis daarvan.'

De Regenboogverklaring telt zes punten die moeten bijdragen aan respect voor holebi's en transgenders in Gent. Ten eerste wil met de Gentenaar bewuster maken en hen informeren. Daarnaast is het van belang kennis te verzamelen en zich te omringen met experten. Holebi's en transgenders moeten ondersteund en versterkt worden in de stad. Ook wil men de gelijke kansen en veiligheid verhogen en aandacht voor holebi's en transgenders in het aanbod en in de beeldvorming van de stad. Als laatste punt wil men samenwerken met veel partners. 'We hebben elkaar nodig. We doen dit samen. Voor Gent, met Gent en in Gent' zo staat in de Regenboogverklaring.

De Regenboogverklaring legt de nadruk op de partners en hun samenwerking, op de holebigemeenschap zelf en de betrokkenheid van de Gentenaars. De verklaring bevat veel meer dan alleen een aanpak van gweld: bij de zes punten hoort een waaier aan acties die in de loop van de komende jaren worden uitgevoerd en uitgebreid. Bovendien komen er uitdagingen aan bod die iedereen samen moet aangaan, er wordt dus niet gericht op een groep of sector.

Sammy Vanoirbeek, voorzitter van de raad van bestuur van Casa Rosa, kijkt uit naar die samenwerking: 'We zijn vanuit Casa Rosa blij dat deze Gentse regenboogverklaring er nu is. We kijken ernaar uit om de stad bij te staan voor de uitvoering van deze maatregelen.' Sammy ondertekende de verklaring namens Casa Rosa, algemeen coördinator Yves Aerts namens çavaria.

Ook is er in de Regenboogverklaring aandacht voor gender. 'Gender is een thema dat vaak aan bod komt in het onderwijs. Scholen moeten dan ook manieren aangereikt krijgen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken', staat in de verklaring. Er worden onder meer thematische onderwijscafés ingericht, pedagogisch materiaal aangeboden en het thema gender krijgt een plaats in de starterscursus voor nieuwe leerkrachten.

'Agressie, pesten en onterecht onderscheid zijn en blijven onaanvaardbaar. Discriminatie en agressie moeten zowel preventief als repressief aangepakt worden. Het Meldpunt Discriminatie zorgt voor zowel de behandeling van individuele meldingen als voor preventieve en sensibiliserende acties.' De Politiezone Gent bereidt ook specifieke acties voor.

De Stad Gent wil een voorbeeldrol aannemen. Schepen Tapmaz: 'Stap voor stap willen we met onze positieve boodschap en met onze acties vooruitgang boeken. We vragen dat slachtoffers elk homofoob incident aangeven bij de juiste instanties, dan kunnen we e opvolging garanderen en discriminatie verder bestrijden.' Op 17 mei volgt er een evaluatie van de Regeboogverklaring. Wellicht wordt de verklaring in de toekomst ook nog uitgebreid. 

Bron: ZiZo