'Honderden ngo’s staan op het punt om te verdwijnen in Rusland en geweld tegen minderheden wordt door de staat getolereerd', zegt Simon Papuashvilivan International Partnerships for Human Rights. 'Dat de Europese Unie een Russische delegatie ontvangt zonder deze thema’s aan te kaarten is onaanvaardbaar.'

Zowel het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) als voormalig voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Jacques Rogge werden door de holebi- en transgendergemeenschap gecontacteerd over de schending van mensenrechten in het algemeen en holebi- en transgenderrechten in het bijzonder in Rusland. 'We riepen toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge op om niet alleen de veiligheid te garanderen van al wie deelneemt aan de spelen, maar ook die van de Russische holebi’s en transgenders en dat zowel tijdens als na de Winterspelen', legt Jeroen Borghs, woordvoerder van Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria, uit. 'Helaas ontvingen we nooit antwoord.'

'We herinneren het IOC eraan dat de Olympische Spelen om meer draaien dan enkel sport', zegt François Massoz-Fouillien, woordvoerder van Rainbowhouse Brussels. 'De Winterspelen in Sotsji zijn een symbool geworden voor de strijd voor de mensenrechten en het IOC en de EU dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.'

De 200 manifestanten willen de schending van de mensrechten in Rusland bij de EU onder de aandacht brengen en hen tegelijkertijd oproepen hun solidariteit betuigen aan Oekraïne, dat ook onder druk staat van de Russische regering om de wetgeving aan te passen.