‘Het klinkt wellicht wat sentimenteel, maar deze website heeft voor mij een belangrijke rol gehad tijdens mijn coming-out en het vormen van mijn identiteit als jongvolwassene, zo’n tien jaar geleden. Het was een verademing om met andere jonge mensen in contact te komen en te lezen over zaken die specifiek LHBT’s aangingen. Gelukkig lees ik nu ook op andere plekken over twee jongens die lastiggevallen worden in een trein in Groningen, de onlangs in de Eerste Kamer aangenomen wet Lesbisch Ouderschap, of de discussie over de Nederlandse delegatie die de Olympische Spelen in Sotsji zal bijwonen.

Dat homo-emancipatie ook buiten deze website ‘hot’ is, betekent echter niet dat homoseksualiteit nu voor altijd, overal, geaccepteerd is. Pas sinds 27 januari 2014 is homoseksualiteit overal in Europa legaal. Dat is nog niet zo gek lang geleden.

In grote delen van de wereld zijn LHBT-rechten nog altijd controversieel. In veel landen in Europa bestaat veel intolerantie. Denk hierbij aan de protesten vorig jaar tegen het homohuwelijk in Parijs, aan de ene na de andere daad van agressie tegen transgenders in Italië, of de ongeregeldheden tijdens de pride in Vilnius in juni 2013. Maar ook in Nederland vinden er elke week gemiddeld drie hatecrimes tegen LHBTs plaats.

In een wereld die snel verandert door globalisering en steeds sneller gaande technologische vooruitgang staan maatschappelijke verhoudingen onvermijdelijk onder druk. Als minderheid heb je bepaalde politieke behoeften. Je wilt je in vrijheid kunnen uiten en ontwikkelen zonder je gemarginaliseerd te voelen, en niet gediscrimineerd worden omdat je niet mainstream bent. ‘Emancipatie is nooit klaar’, zoals Tanja Ineke van het COC al zei in een van haar columns op deze site.

Waarden en rechten die door een vorige generatie gewonnen zijn, zijn niet per definitie vanzelfsprekend voor de toekomst. Juist als minderheid weten we hoe belangrijk het is duidelijke regels te combineren met handhaving en laagdrempelige toegang tot rechtspraak. Juist als minderheid weten we hoe belangrijk ‘soft values’ als respect, tolerantie en verzoening zijn om deze (gedrags)regels tegenover de grillen van de democratische meerderheid te handhaven. Homo-emancipatie is een graadmeter voor tolerantie. Maatschappelijke debatten over de weigerambtenaar, over de ‘transgenderwet’, of over homoseksueel duo-ouderschap gaan over dilemma’s die veelal vroeg of laat van invloed zullen zijn op jouw leven, of op het leven van je vrienden, gezin of familie.

Maar niet alle politieke partijen zijn even toegewijd aan LHBT-emancipatie, en zullen even hard hun best doen om deze dilemma’s te ontknopen. Zo hebben maar vijf van de acht fracties in het Europees Parlement zich gecommitteerd aan LHBT-rechten via het Roze Stembusakkoord, dat wijst op de in Europa nog altijd bestaande ongelijkheid tussen hetero’s en LHBTs. Wanneer je stemt voor de gemeente, voor Den Haag, of voor Brussel, volg de persoon die jij verkiest als jouw vertegenwoordiger, en check op Twitter of ze zich houden aan hun toezeggingen. Het was nog nooit zo makkelijk om democratische controle uit te oefenen, als nu in het internettijdperk.

De meeste clichés zijn waar met een reden. 'De maatschappij, dat ben jij.' In Nederland, en in alle 28 lidstaten van de Europese Unie, wordt de maatschappij in vrijheid vormgegeven door individuele burgers. Mensen met ieder hun hele hebben en houden aan vrienden, opleiding en werk, persoonlijke drama’s en sores en eigen dromen en hoop voor de toekomst. Burgers, zoals jij.’

Robert Wintraecken werkt in Londen voor de Liberale Internationale, de wereldfederatie van liberale politieke partijen, en is kandidaat voor het Europees Parlement voor D66 tijdens de verkiezingen op 22 mei 2014.