Afrikaanse anglicaanse kerken hebben meer moeite met het accepteren van homoseksualiteit dan de Kerk van Engeland, waar Welby ook leider van is. Welby begon woensdag aan zijn vijfdaagse rondreis over het continent. 

In een brief aan de leiders van de kerk noemen Welby en de aartsbisschop van York homo's 'Gods kinderen'. Ook verwijzen ze naar een gezamelijke verklaring uit 2005, waarin kerkelijke leiders zich uitspraken tegen het 'slachtofferen van en neerbuigend spreken over mensen wiens gevoelens zich richten op mensen van hetzelfde geslacht'. 

De verschillende visies op homoseksualiteit vormen het grootste conflict binnen de anglicaanse gemeenschap. Tot op zekere hoogte is die diversiteit geen probleem. Nationale kerken hebben een zekere autonomie en hoeven dus niet altijd in de pas te lopen met aartsbisschop Welby.

Anglicaanse gemeenschappen hebben daarmee meer speelruimte dan bijvoorbeeld rooms-katholieke gemeenschappen: zij moeten altijd gehoorzamen aan het Vaticaan. Anglicanen splitsten zich in de zestiende eeuw af van Rome.

Echter, de kloof tussen de Britten en de Afrikanen wordt steeds groter. Welby zou het liefst zo snel mogelijk homohuwelijken voltrekken en is niet bang om de confrontatie op te zoeken. Een groot deel van de Kerk van Engeland wil het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht invoeren, maar een machtige minderheid weet dit vooralsnog te blokkeren. Welby laat zijn frustratie hierover duidelijk blijken.

Daarnaast is het recente besluit om in Engeland homo's toe te laten tot het bisschopsambt, slecht gevallen in Afrika. De Nigeriaanse aartsbisschop Nicholas Okoh zei eerder deze maand dat het 'alle hoop op herstel en verzoening in de gemeenschap' dreigt te verscheuren.

In Oeganda werd het besluit 'een duidelijke breuk met het evangelie dat ons leven, licht en hoop bracht' genoemd. Primaat Stanley Ntagali noemde de openstelling voor homoseksuelen een 'aantasting van ons bijbelse geloof'. De primaat van de Keniaanse anglicaanse kerk vond dat zijn Britse broeders een knieval deden 'voor de seculiere vooroordelen van het Westen'.

Bron: Trouw