Met de zeer strenge antihomowetten in Nigeria, de wet tegen 'homopropaganda' in Rusland en het wetsvoorstel in Nigeria lijkt de homohaat in sommige landen flink toe te nemen. Niet alle antihomowetten zijn terug te leiden op Scott Lively, de radicale christen uit Californië.

Echter, wie zich verdiept in de antihomolobby in Afrika, Rusland en Oost-Europa, komt de naam Lively vrij snel tegen. Sinds zijn bekering in 1986 streeft hij naar een 'bijbelse kijk op het huwelijk en seksualiteit'. Hij reist de wereld over om te waarschuwen voor de gevaren van homoacceptatie. 

Enkele jaren geleden toerde Lively door de voormalige Sovjet-Unie en ook in Oeganda geeft hij regelmatig spreekbeurten. Zijn boodschap: homo's vormen een bedreigingvoor de samenleving en de overheid moet ingrijpen. Ze hebben het ook voorzien op kinderen en deinzen er niet voor terug om hen ook homo te maken. Als u niets doet wordt uw land even bandeloos en goddeloos als de VS of Nederland.

Lively is in de VS en West-Europa nog redelijk onbekend. Het Amerikaanse tijdschrift National Journal brengt daar nu verandering in. In een artikel beschrijft het Lively en de lobbycultuur waarvan hij het gezicht is. 

In de VS wordt hij echter door weinig mensen serieus genomen, nu homoseksualiteit ook daar steeds meer wordt geaccepteerd en de conservatieve critici steeds marginaler worden. Daarnaast is Lively te extreem voor Amerika. 

'Ik ben mijn blikveld gaan verleggen', vertelt hij in de National Journal. 'Ik ga naar landen die nog wel een conservatieve cultuur hebben en waarschuw de mensen dat links in de VS, Canada en Europa steeds verder oprukt. Uiteindelijk moeten de morele landen een consensus vormen en de linksige agenda van mijn land terugdraaien.'

In Afrika hoeft Lively nauwelijks moeite te doen om zijn publiek te overtuigen. In veel culturen is homoseksualiteit van oudsher taboe en veel Afrikaanse kerken zijn fel tegen homoacceptatie. Lively spoort politici aan om hun homofobie in wetten te verankeren. Niemand weet wat hij precies doet, maar het is duidelijk dat hij lobbywerk verricht. Hij verkondigt zijn boodschap in kerken en tijdens politieke bijeenkomsten en heeft warme contacten met politici. 

Lively wijst hen op de 'gevaren' van homoseksualiteit en dringt aan op strengere wetgeving. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch kwam erachter dat hij drie jaar geleden al een aantal Moldavische steden zo ver wist te krijgen dat zij zich tot 'homovrije zone' uitriepen. Ook voerde Lively een grote campagne tegen de Moldavische antidiscriminatiewetten aan. 

Of hij betrokken is bij het opstellen van de wetgeving is nog niet helemaal duidelijk. Een Oegandese homorechtenactivist wil hem laten veroordelen voor politieke samenzwering, maar Lively zegt dat hij alleen zijn eigen mening verkondigt. Aan de andere kant noemt hij zichzelf 'de geestesvader van de Oegandese antihomobeweging'. Tegenover NBC News zei hij dat hij trots was op zijn werk. 'Ja ik denk dat ik de Russische wet heb beïnvloed.'

Lively is niet de enige christelijke Amerikaan die in het buitenland zijn antihomostandpunten verkondigt. De National Journal noemde nog minstens vijf andere zeer rechtse organisaties. Zo mocht directeur Brian Brown van de National Organization for Marriage afgelopen zomer in het Russische parlement komen vertellen waarom het verbod op homopropaganda een goed idee is. Enkele dagen daarna werd het verbod aangenomen.

De grootste organisatie, Alliance Defending Freedom (ADF), is naar eigen zeggen actief in 31 landen en heeft een jaarlijks budget van 21 miljoen euro. Bij de Verenigde Naties werken organisaties als ADF zelfs samen met islamitische regeringen. 'We staan niet achter hun omgang met christelijke minderheden', vertelt Bradley Abramson van ADF. 'Maar ze steunen ons op thema's als 'huwelijk' en 'leven'.

Hoewel activisten en homorechtenorganisaties zich hard verzetten, levert dit in landen als Oeganda en Nigeria weinig resultaat op. Een activist uit de sterk homofobe staat Belize vertelt in de National Journal over de angst dat zijn juridische strijd voor homorechten hem uiteindelijk zijn leven gaat kosten. 

Hij vertelt dat er onlangs iemand op een feestje in elkaar werd geslagen. Op het politiebureau werd hij uitgelachen. 'Dat zul je evangelisten niet snel zien doen', vertelt hij. 'Maar het zijn wel de evangelicale Amerikanen die dit soort praktijken ondersteunen.'

Bron: TrouwNational Journal