Als je vanaf nu in Oeganda wordt betrapt op 'homoseksuele handelingen', kun je 14 jaar cel krijgen. Dat gaat minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking gelukkig te ver. "We werken samen met Uganda aan een versterking van de justitiële sector, maar met deze wet willen we dat niet meer" aldus Ploumen. Er ging jaarlijks 7 miljoen euro naar Oeganda, voor hulp aan mensenrechtentrainingen voor de politie, geld voor het opzetten van klachtenbureaus en interne inspectiediensten voor politie en rechters, en scholing voor gevangenen.

Ook in Europees verband zou de steun aan de Oegandese overheid weleens opgeschort kunnen worden. Ploumen zegt hierover in gesprek te gaan met haar collega's in Brussel. "Ik heb nog niemand gehoord die tegen is, maar als die er wel zijn, zullen we daar een scherp debat over hebben."

De 7 miljoen euro die jaarlijks vanuit Nederland wordt overgemaakt naar Oeganda is slechts een deel van de totale financiële steun die Nederland aan Oeganda verleent. Het gaat in totaal om 23 miljoen euro, waarbij ook geld is voor hulp aan voedselprogramma's en versterking van homorechten. Die hulp wordt niet opgeschort. Ploumen: "We willen natuurlijk niet dat de gewone Ugandees getroffen wordt".

Bron: NOS

Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van Oegandese LHBT's in nood? Het Pride fonds van Amnesty International kan snel en flexibel veiligheidsmaatregelen steunen ter plaatse (was de brede beweging en dus niet alleen individuen ten goede komt). Ga voor meer informatie en het doen van een gift naar: www.amnesty.nl/pridefonds.