De commissie van Gelijke Kansen van het Vlaamse Parlement keurde de decreetwijziging, van de minister van gelijke kansen Pascal Smet, bijna unaniem goed. Alleen partijen Vlaams Belang en LDD onthielden zich van de stemming.

'Na stemming in het hele parlement, één van de volgende weken, mag er niet meer gediscrimineerd worden op grond van genderindentiteit en genderexpressie. Ook in het Belgische parlement staat dit één van de volgende weken geagendeerd. Een stap in de goede richting', vertelt Yves Aerts van çavaria enthousiast.

De wijziging voorziet ook in het veranderen van 'geslacht' naar 'gender'. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestreiding wordt uitgebreid en de taken van de provincies voor gelijkenkansenbeleid worden verder omschreven.

Bron: ZiZo