De anti-homowet die in Oeganda van kracht is gegaan, verbiedt openlijke homoseksualiteit en alle hulp aan homoseksuelen. Net als de meeste Oegandezen vreest de kerk dat homoseksuelen kinderen zullen besmetten met hun geaardheid en het land in bandeloosheid zullen storten.

Dat standpunt wordt echter niet gedeeld door de mondiaal leider van de anglicaanse kerk, aartsbisschop van Canterbury Justin Welby. Welby is geen voorstander van openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, maar heeft beduidend minder moeite met homoseksualiteit dan de Oegandese anglicanen. Vorige maand riep hij hen op 'Gods liefde te tonen' aan homoparen en om homoseksuelen te zien als Gods kinderen.

Maar daar heeft de Oegandese kerk geen oren naar. De discussie draait, volgens de Oegandese kerkleider Stanley Ntgali, 'om respect voor onze homostandpunten, ons land en voor onze kerk.' Hij is van mening dat niemand in de kerk 'homohuwelijken of homoseksualiteit kan goedpraten.'

Hij roept de staf van de Kerk van Engeland (de Britse dependance van de anglicanen) op om niet het Westerse pad in te slaan. Als dat wel gebeurt, zullen de Oegandezen alleen verder gaan. 

Ntgali vertelt wel dat de deuren van de kerk open staan 'voor zij die te maken hebben met seksuele disoriëntatie'. 'Ze zijn welkom voor therapie, genezing en gebed', vertelt de kerkleider. 'De kerk is een veilige haven voor iedereen die verward is over zijn seksualiteit of worstelt met seksuele gebrokenheid.'

Overigens hoeft de verdeeldheid over homoseksualiteit niet per se tot afscheiding te leiden. De anglicaanse kerk is minder hiërarchisch dan de rooms-katholieke kerk, waardoor lidkerken ruimte hebben om hun eigen koers te varen. Ongeveer een derde van de Oegandese bevolking is anglicaans. 

De rooms-katholieke kerk is kritischer over de anti-homowet. Kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, stelde dinsdag dat homoseksuelen 'geen criminelen zijn' en geen levenslange gevangenisstraffen verdienen. De Westerse sancties, waaronder het bevriezen van financiële steun aan Oeganda, gaan volgens hem wel te ver. Het Vaticaan hoopt dat die worden ingetrokken.

Bron: Trouw

Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van Oegandese LHBT's in nood? Het Pride fonds van Amnesty International kan snel en flexibel veiligheidsmaatregelen steunen ter plaatse (was de brede beweging en dus niet alleen individuen ten goede komt). Ga voor meer informatie en het doen van een gift naar: www.amnesty.nl/pridefonds.