Onder leiding van internist-infectioloog Arne van Eeden werkt een team van betrokken medewerkers in het HIV Focus Centrum met een eigen visie op hiv-zorg. Zij benaderen hiv niet alleen als ziekte, maar willen met name ook de nadruk leggen op gezond blijven leven, niet ziek worden en gezond ouder worden. Arne legt uit: ‘Als het aan ons ligt krijgt de cliënt meer inbreng in de mogelijkheden van de behandeling en de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden. We zijn kleinschalig, hebben geen lange wachtlijsten en er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. We nemen de tijd voor een consult omdat we persoonlijk contact superbelangrijk vinden, daar kiezen wij echt voor.’ 

Kijken wat er speelt
Arne benadrukt dat het van belang is om te weten wat er speelt in het leven van de patiënten: ’We willen breed kijken en niet alleen naar hiv en de getallen van bloeduitslagen. Daarom moeten we het gesprek aangaan. Vragen hoe iemand zich lichamelijk en geestelijk voelt, wat iemand doet en wat hij graag wil. We kijken naar wat er speelt in iemands leven. Alles kan besproken worden, zodat wij goed de risico’s kunnen inschatten.’

Kwalitatief goede zorg

Een behandelcentrum moet voldoen aan de daarvoor in Nederland opgestelde criteria. Arne: ‘Ook onze instelling voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen voor het leveren van zorg. Een van die criteria is dat je een goed team hebt waar je overleg mee pleegt. Moeilijke beslissingen bespreekt het team in het multidisciplinair overleg van het AMC. We hebben hierdoor een groot academisch ziekenhuis achter ons als back-up.’ 

Wat zijn de mogelijkheden?

Als er bij jou recent of in het verleden een hiv-infectie is vastgesteld kan je bij het HIV Focus Centrum van DC Klinieken OudZuid te Amsterdam terecht voor je medische zorg en begeleiding. Arne: ‘Daarnaast vinden wij het belangrijk om hiv-positieve mensen te informeren over, en te onderzoeken op, de voorlopers van anuskanker. Dit doen wij door middel van een hoge-resolutie anoscopie. Ook patiënten met andere aandoeningen waarvoor zij bij de internist onder behandeling zijn en met aandoeningen als hepatitis B en C kunnen bij ons terecht.’ 

DC Klinieken bestaat uit 12 medisch specialistische centra, waaronder DC Klinieken Oud Zuid in Amsterdam. Elk centrum heeft een eigen aanbod van verzekerde en onverzekerde zorg. Voor meer informatie of vragen, ga naar www.dcklinieken.nl. Of neem contact op met het team van het Behandelcentrum: Wilma Brokking wbrokking@dcklinieken.nl of Margo Groot mgroot@dcklinieken.nl.