Volgens Museveni eist het Westen dat Oeganda traditionele waarden laat vallen. Hij ziet de sancties die het Westen hem oplegde als 'minachting van de Oegandese cultuur'. Hij verdedigde de wet verder door te beweren dat homoseksuele mannen elkaar door seksueel contact besmetten met 'wormen'. De president deed deze uitspraken tijdens de viering van het tienjarig jubileum van het Pan-Afrikaans Parlement, de wetgevende macht van de Afrikaanse Unie.

Bron: Pink News

Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van Oegandese LHBT's in nood? Het Pride fonds van Amnesty International kan snel en flexibel veiligheidsmaatregelen steunen ter plaatse (was de brede beweging en dus niet alleen individuen ten goede komt). Ga voor meer informatie en het doen van een gift naar: www.amnesty.nl/pridefonds.