De Religious Viewpoints Anti-Discrimination Act, zoals het wetsvoorstel heet, kreeg een meerderheid van de stemmen in de Senaat en moet nu goedgekeurd worden door gouverneur Bill Haslam. 

Voorstanders menen dat het religieuze studenten beschermt in hun recht op godsdienstpraktisering en uiting van religieuze principes. 

Gelukkig zijn er ook mensen met gezond vestand. Het Amerikaanse Civil Liberties Union waarschuwde dat het wetsvoorstel ertoe kan leiden dat studenten hun religieuze principes aan niet-gelovigen opleggen. Het gaat volgens de organisatie niet meer om het recht op godsdienstvrijheid maar meer het opdringen van eigen idealen. 

In het voorstel staat onder andere dat een student in zijn of haar schoolwerk idealen op het het gebied van religie kenbaar mag maken, ook al worden seksuele minderheden hiermee uitgesloten.

Bron: Pink News