Met de opheffing van het homoverbod wilde World Vision naar eigen zeggen neutraliteit uitstralen. 

Conservatieven zagen dat heel anders. Volgens hen was de afschaffing van het verbod wel degelijk een stellingname, en nog een 'onbijbelse' ook. 

Prominente Amerikaanse gelovigen haalden fel it. Russell Moore van het grote kerkgenootschap Southern Baptist Convention noemde de afschaffing 'onvoorstelbaar gruwelijk en duivels'. De invloedrijke conservatieve emeritus-predikant John Piper sprak van een tragische beslissing.

World Vision reageert hierop door de eerdere verandering in de handleiding voor werknemers toch ongedaan te maken. 'Deze beleidsaanpassing was bij nader inzien een vergissing',verklaart directeur Richard Stearns. 'Dit leidde niet tot meer eenheid, maar juist tot verdeeldheid.' Ze bieden ook nog hun excuses aan.

Stearns zou zijn collega's hebben gemeld dat World Vision in twee dagen tijd donaties voor 2000 sponsorkinderen had verloren. Op jaarbasis betekent dat een verlies van 840 duizend dollar (610 duizend euro). Jaarlijks haalt de organisatie bij particulieren gemiddeld 567 miljoen dollar (412 miljoen euro) op.

Staflid Moore van de Southern Baptist Convention is tevreden met de terugdraaiing. Die getuigt volgens hem van 'een geest van Christus-vormigheid en nederigheid'. Barf.

Progressievere gelovigen spreken juist schande van de opzeggingen. Opzeggers laten World Visions sponsorkinderen in de kou staan, vindt de kritische blogger Rachel Held Evans. En dat alleen maar om een theologisch geschil. 'Ik ben nog nooit zo beschaamd geweest om christen te zijn', twitterde zij. Eerder wees ze al op de gevolgen van anti-homo-theologie: dat is volgens onderzoek de voornaamste reden voor jongeren om de kerk te verlaten.

Overigens heeft de Nederlandse tak van World Vision geen verbod op getrouwde homoseksuelen.

Bron: Pink News