Onbekende ziekte
Waar ging het ook alweer over? In Amerika stierven jonge mannen aan een onbekende ziekte die men aids noemde: het acquired immuno deficiency syndrome. Het immuunsysteem werd aangevallen, waardoor het niet meer in staat was “gewone” infecties te overwinnen. Dokters stonden met de rug tegen de muur en wetenschappers stonden voor een grote uitdaging. Na enkele jaren ontdekte men dat de oorzaak van al die zieke mensen een virus was: het human immunodeficiency virus, ook wel hiv genoemd. Nu de oorzaak bekend was kon men op zoek gaan naar medicijnen om dit virus aan te pakken. Het heeft nog tot 1996 geduurd voordat men met een cocktail van medicijnen het virus kon aanpakken. Die medicatie onderdrukte het virus, waardoor het zich niet meer kon vermenigvuldigen en (bijna) geen schade meer kon aanrichten in het lichaam. Hierdoor was er weer een toekomst. 

Waar vroeger dus voor de diagnose aids of hiv geen therapie voorhanden was, is een hiv-infectie tegenwoordig goed te behandelen. De dodelijke ziekte aids is veranderd in een chronische hiv-infectie, een aandoening waar je gezond ouder mee kunt worden. De medicijnen van nu zijn niet meer schadelijk, zoals vroeger.

Stigma
Helaas roept hiv/aids nog steeds negatieve gevoelens op en heersen er bij heel veel mensen onjuiste ideeën over de ziekte en behandeling van nu. Het stigma is nog groot, waardoor er niet openlijk en makkelijk over de ziekte gepraat wordt. Natuurlijk blijft het een ingrijpende infectie, die meestal vraagt om dagelijks medicijnen innemen en die meer risico geeft op andere ziekten. Maar de zorg in Nederland is hier goed op ingericht en personen met een hiv-infectie worden intensief begeleid. Naast medische zorg wordt er aandacht besteed aan wat het betekent om met een chronische ziekte te leven en wordt er gekeken wat iemand zelf kan doen om gezond en vitaal te blijven, ook als je ouder wordt.

Uitdaging
Het is een uitdaging om van hiv een 'gewone' infectieziekte te maken, die geen schaamte, schuld en stigma oproept. Dan wordt het ook heel gewoon om je regelmatig op hiv te laten testen en om zonder angst over een hiv-infectie te praten. Hiv hoeft dan ook geen belemmering (meer) te zijn bij het aangaan van relaties.

Hoe normaal is hiv voor jou?
Het team van HIV Focus Centrum DC Klinieken Oud Zuid (foto)

Contact zoeken met DC Klinieken via Gay.nl?
Wil jij anoniem een vraag stellen aan het team van DC Klinieken? We staan voor jou klaar om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteraard wordt uiterst discreet omgegaan met je gegevens. Stel je vraag via www.gay.nl/dcklinieken.

DC Klinieken bestaat uit 12 medisch specialistische centra, waaronder DC Klinieken Oud Zuid in Amsterdam. Elk centrum heeft een eigen aanbod van verzekerde en onverzekerde zorg. Voor meer informatie of vragen, ga naar www.dcklinieken.nl. Of neem contact op met het team van het Behandelcentrum: Wilma Brokking wbrokking@dcklinieken.nl of Margo Groot mgroot@dcklinieken.nl.