In het stembusakkoord beloven de partijen onder meer om zich de komende jaren hard te maken voor een brede Europese richtlijn tegen LHBT-discriminatie.

De kandidaat-parlementsleden willen zich verder onder meer inzetten voor het bestrijden van geweld tegen LHBT’s, tegen pesten op school en tegen discriminatie van transgenders. Ook beloven de ondertekenaars op te treden tegen LHBT-mensenrechtenschendingen binnen de EU, zoals bijvoorbeeld in Litouwen, waar een antihomowet aanhangig is.

Het akkoord werd getekend door de lijsttrekkers van PvdA (Paul Tang), VVD (Hans van Baalen), D66 (Sophie in ’t Veld), SP (Dennis de Jong) en Partij voor de Dieren (Anja Hazekamp). Ook vertegenwoordigers van CDA (Dirk Gotink), GroenLinks (Judith Sargentini) en 50PLUS (Theo Heere) zetten hun handtekening.

Het was de eerste keer dat de Europese lijsttrekkers in Nederland met elkaar in debat gingen in aanloop naar de verkiezingen op 22 mei. 

Lees hier meer over de roze kieswijzer.

Het akkoord vind je op de website van het COC.