Heterokoppels komen deze problemen niet tegen, omdat alle andere EU-landen hun rechten gewoon erkennen. D66 wil aan deze ongelijkheid een einde maken en pleit daarom voor de wederzijdse erkenning van alle huwelijken, geregistreerde partnerschappen en ouderschapsrechten van lesbiennes en homoseksuelen die in andere EU landen tot stand zijn gekomen. Dit betekent niet dat andere lidstaten het homohuwelijk moeten invoeren, maar wel dat zij het Nederlandse homohuwelijk moeten erkennen. Nu kunnen homostellen zich niet vrij bewegen binnen de EU zonder hun rechten te verliezen, omdat een deel van de Nederlandse huwelijken en ouderschapsrechten in het buitenland ongeldig zijn. D66 vindt het in 2014 hoog tijd dat alle lidstaten het gezinsleven van homoseksuelen en hun kinderen respecteren.

Homofobe en conservatieve partijen hebben nog steeds een belangrijke stem in Europa. D66 is daarom één van de ondertekenaars van het Europese Roze Stembusakkoord. Daarmee willen we een Europese vuist maken voor de gelijke behandeling van homo's en het beschermen van de LHBT-rechten. Een blok van gelijkgestemden is hard nodig, want we zien dat ultraconservatie partijen steeds nadrukkelijker de samenwerking zoeken. Voor de PVV lijkt alles geoorloofd in de heilige strijd tegen de EU. De PVV stapt in een fractie met het Front National en het Vlaams Belang. FN-voorvrouw Marine Le Pen was de aanjager van de massademonstraties tegen het Franse homohuwelijk en Filip Dewinter, leider van het Vlaams Belang, noemde heterorelaties dé oplossing voor HIV-besmettingen. 

Door deze ontwikkelingen krijgt de anti-homolobby meer bondgenoten en breidt het zich uit. De komende vijf jaar moeten we voorkomen dat de homo-emancipatie stagneert en hard blijven werken aan het waarborgen van de rechten van homoseksuelen in Europa. Met een progressieve meerderheid kunnen we de ultraconservatieve lobby tegenhouden. Dat kan met een stappenplan van wetsvoorstellen, zoals in Europa nu al gebeurt voor man-vrouw gelijkheid. D66 roept de Europese Commissie op om haast te maken met de wederzijdse erkenning van burgerlijkrechtelijke documenten in Europa, waardoor Nederlandse maar bijvoorbeeld ook Spaanse homoparen niet meer in de kou staan als zij zich binnen de grenzen van de Europese Unie bewegen. Hiernaast moet er ook aandacht zijn voor Europese regelgeving tegen homo-discriminatie, het bestrijden van homogeweld en voorlichting over homoseksualiteit op scholen. Lidstaten moeten elkaar in Europees verband meer aanspreken op de achteruitgang van homorechten in lidstaten. Denk daarbij aan het actief aankaarten van de naar Russisch model vormgegeven anti-homopropaganda wetgeving die er in Litouwen dreigt te komen.

Vandaag is het International Day Against Homophobia: internationale dag tegen de homohaat. Laten we dat moment aangrijpen als startpunt om van Europa een vrije samenleving te maken waarin iedereen veilig en zichtbaar zichzelf kan zijn. Waarin elke liefde telt en waarbij open grenzen voor iedere Europeaan gelden. 

Sophie in ’t Veld, D66-lijstrekker Europa
Pia Dijkstra, D66-Tweede Kamerlid