Ook meent hij dat de gemiddelde Europeaan steeds toleranter en meer open-minded wordt, ondanks Rusland's antihomosentiment. Wel vindt Jagland dat we niet teveel druk op landen moeten uitoefenen om toleranter te worden. Elk land heeft een ander tempo volgens hem. 

Een woordvoerder van de Raad van Europa, gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, heeft wel benadrukt dat de secretaris-generaal teleurgesteld was dat Rusland een verzoek van Conchita-fans om een parade te organiseren heeft afgewezen. Hij zou de Russissche regering bovendien hebben verzocht om het recht op vreedzame vrijheid van vergadering te handhaven. 

Jagland zelf verklaarde verder tegenover AP dat de Raad van Europa, waar nu 47 Europese landen lid van zijn, dit jaar nog een plan lanceert om landen nieuwe inzichten en strategieën te bieden ter bestrijding van discriminatie. De naam van het plan luidt European Committee for Social Cohesion, Human Dignity and Equality.

Bron: Huffington Post