Vanuit welk oogpunt hebben D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks dit wetsvoorstel ingediend?
We hebben de wet duidelijker gemaakt en in overeenstemming gebracht met de Europese Richtlijn. In de huidige Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) mag je een docent niet ontslaan vanwege het enkele feit dat hij homoseksueel is. Maar wanneer dan wel? Dat is altijd een heel vaag, onduidelijk iets geweest. We hebben in het voorstel opgenomen dat je nog steeds medewerkers mag kiezen die qua religie of levensopvatting bij je school of instelling passen, maar er mag geen direct onderscheid gemaakt mag worden op seksuele gerichtheid. Dat staat er nu duidelijk in. Daarnaast vinden we dat de wet ook aangepast moet worden uit principe. De huidige Algemene Wet Gelijke Behandeling bevat namelijk een kwetsende redenering. Het lijkt erop alsof er bijkomende omstandigheden zijn die zelfstandig gezien geen reden zijn om iemand te ontslaan, maar in combinatie met de persoonskenmerk homoseksualiteit wel, en heteroseksualiteit niet. Daarom wilden we deze enkele feit constructie eruit.

Welke partijen hebben vooral vragen gesteld, en waar maken zij zich zorgen over?
Met name de SGP en de ChristenUnie. Maar dat viel te verwachten. Ik weet nog niet wat het CDA gaat doen, dat is nog even een vraagteken. Het debat verliep waardig en duidelijk, de CDA en ChristenUnie maken zich vooral zorgen over grondrechtenbalans. Ze vinden het heel belangrijk dat vrijheid van religie en vrijheid van onderwijs blijft. Daar is vandaag ook veel discussie over gevoerd, of er door dit wetsvoorstel geen andere rangschikking zou komen van de grondrechten.

Hoe heb je die vragen als indiener van het wetsvoorstel gepareerd?
We hebben aangegeven dat het ons niet gaat om een andere rangschikking. We hebben een scherpere normering aangegeven, waardoor een rechter in specifieke situaties duidelijke handvatten heeft om te kunnen oordelen. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt was voor de ChristenUnie en het CDA.

Is dit wetsvoorstel dan alleen ‘nuttig’ voor zaken die dusdanig escaleren dat ze voor de rechter komen?

Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat werkgevers en werknemers zoveel mogelijk de dialoog met elkaar aangaan. Mocht het escaleren, dan zal de rechter nu op basis van de nieuwe AWGB duidelijke handvatten hebben om in specifieke gevallen te oordelen.

Wat zijn nu de vervolgstappen?
We gaan dinsdag als Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel, dus dan weten we of het voorstel aangenomen wordt. Dan is er nog het traject met de Eerste Kamer, en ik verwacht dat dat na het zomerreces gepland zal worden. Ik hoop natuurlijk dat het zo snel mogelijk afgerond zal worden, want dit loopt al sinds 1994.

Hoe denk je dat het dinsdag zal gaan?
Ik verwacht een meerderheid, omdat het wetsvoorstel door vijf partijen is ingediend. Ik hoop dat het CDA ook mee gaat doen, dan hebben we een nog breder draagvlak. Maar ik verwacht dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen, en dat is een mijlpaal na de donkere wolk die sinds 1994 door onduidelijke wetgeving boven LHBT-docenten én -leerlingen hing.

Hoe is het voor jou persoonlijk geweest om hierbij betrokken geweest te zijn?
Ik vind het heel erg eervol om het wetsvoorstel omtrent de enkele-feitconstructie als initiatiefnemer namens de andere partijen te mogen doen vanuit het vak K [het vak van het kabinet, red.]. Ik was hiervoor voorzitter van het COC, en toen heb ik ook het proces ondersteund om te komen tot het Roze Stembusakkoord. Daar stonden 5 dingen op. Toen ik voorzitter van het COC was hebben we de verplichting van voorlichting over seksuele diversiteit geregeld, een heel belangrijk punt, zodat kinderen op alle scholen in Nederland horen dat er meer is dan alleen heteroseksualiteit. De juridische positie van lesbische ouders is enorm verbeterd, en ook in de erkenning van de genderidentiteit van transgenders zijn erg goede stappen gezet. Mijn D66-collega Pia Dijkstra zal in de Eerste Kamer het debat voeren over de weigerambtenaar. En we gaan dinsdag stemmen over het wetsvoorstel 'enkele feit'. Dat hebben we dan toch maar mooi bereikt met elkaar!

Dinsdag meer! Volg Vera Bergkamp op Twitter!