Gelijkheid
Persoonlijke bezwaren mogen geen reden zijn om te weigeren een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen te sluiten. Dijkstra: 'Iedereen mag gewetensbezwaren hebben, maar als ambtenaar moet je in de eerste plaats de wet uitvoeren. Het gaat hierbij niet alleen om een praktisch probleem waarvoor de wet een oplossing moet bieden. Het principe is nog veel  belangrijker. Gelijke behandeling is een belangrijk recht en moet voor iedereen gelden.'

Roze Stembusakkoord
Het wetsvoorstel om een einde aan de weigerambtenaar te maken, maakt deel uit van het Roze Stembusakkoord dat op 3 september 2012 is gesloten door de niet-confessionele partijen. In dit akkoord spraken D66, VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks, de PvdD en 50+ af om vijf belangrijke maatregelen ter bevordering van homo- en transgenderemancipatie te regelen.  Deze vijf voorstellen zijn inmiddels allemaal aangenomen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel om een einde te maken aan de weigerambtenaar is het vierde voorstel dat in de Eerste Kamer is aangenomen. Het gaat behalve om het afschaffen van de weigerambtenaar om voorlichting op scholen over seksualiteit en seksuele diversiteit, lesbisch ouderschap, erkenning van genderidentiteit en het afschaffen van de enkele feit-constructie. De laatst genoemde wacht nog op behandeling in de Eerste Kamer.

COC gelukkig met oordeel Eerste Kamer
COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van 'een einde aan discriminatie op de mooiste dag van je leven.' 'Of je nu homo, hetero, lesbisch of biseksueel bent, als je trouwt, moet je kunnen rekenen op een neutrale overheid die niet discrimineert,' aldus Ineke. Het COC voerde 13 jaar lang actie tegen weigerambtenaren, sinds in 2001 het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Dat gebeurde onder meer met een grootschalige publieksactie tijdens de Amsterdam Gay Pride in 2011.

Het wetsvoorstel verbiedt gemeenten om nieuwe weigerambtenaren in dienst te nemen. Ook geeft het gemeenten de mogelijkheid, maar helaas niet de plicht, om zittende weigerambtenaren te ontslaan of een andere baan aan te bieden. Uitgangspunt is dat het fenomeen weigerambtenaar door het wetsvoorstel zal ‘uitsterven.’ Het voorstel biedt dus geen oplossing voor álle ‘zittende’ weigerambtenaren. Het COC had daar wel op aangedrongen.