De nieuwe regeling wordt ingevoerd naar aanleiding van een rapport van de Hawaiiaanse republikein Bob McDermott. In dit rapport bekritiseerde de politicus het Pono Choices onderwijsprogramma, omdat het programma 'tegelijkertijd anale seks en homoseksueel gedrag normaliseerde'.

Een commissie van de Hawaiiaanse overheid evalueerde het rapport van McDermott. Op basis daarvan heeft het ministerie nu besloten dat voortaan eerst toestemming van de ouders nodig is voordat seksuele voorlichting gegeven mag worden op scholen. Daarnaast moet de voorlichting duidelijker maken dat anale seks het risico op gezondheidsproblemen vergroot.

Eerder konden ouders al expliciet aangeven wanneer zij wilden dat hun kind geen voorlichting kreeg. Hoewel school vaak de enige zekere vorm van seksuele voorlichting biedt, kunnen leerlingen nu alleen voorlichting krijgen wanneer het mag van hun ouders.

Bron: GayOkay