Om de hersenen van jongeren te onderzoeken, maakte Burke gebruik van functionele MRI waarmee hersenactiviteit gedetecteerd kan worden. Jongeren werden gevraagd te ruiken aan androstadiënon, een geurstof die in mannelijk zweet voorkomt. Bij het ruiken van deze geurstof wordt er bij vrouwen een specifiek hersengebied geactiveerd, wat niet gebeurt bij mannen. Uit het onderzoek bleek dat de hersenen van jongens die zich een meisje voelen ook reageerden op deze geurstof. Daarentegen reageerden de hersenen van meisjes die zich een jongen voelen niet. 

Ook werd er gekeken naar het effect van de hormoonbehandeling. Het was al bekend dat hersenactiviteit met betrekking tot ruimtelijk inzicht verschilt tussen mannen en vrouwen. Burke legde deze hersenactiviteit vast bij meisjes die in het transitieproces zijn. Het bleek dat zij tien maanden voor de hormoonbehandeling al dezelfde activiteit hadden als jongens. Tien maanden na de hormoonbehandeling was deze activiteit verhoogd, zoals de activiteit ook verhoogt bij jongens tijdens de puberteit.

Bron: VUmc