De Gay Krant kreeg tussen 2008 en 2011 een bedrag van ongeveer 300.000 euro om een digitale ontmoetingsplek voor homoseksuele jongeren op te starten. Volgens de bewindsvrouw heeft de accountant van de stichting de eerder gegeven goedkeurende accountantsverklaring over de besteding van de subsidiegelden ingetrokken.

Bij hercontrole is gebleken dat de verantwoording voor de besteding van het geld niet klopte, en dat de subsidie dus niet meer voldeed aan de voorwaarden. Volgens de NOS zou Henk Krol, voormalig hoofdredacteur van de Gay Krant en oud-partijleider van 50Plus het geld hebben gebruikt om openstaande rekeningen te betalen van zijn bedrijven, waaronder een seksshop.

Krol zelf heeft in een reactie laten weten niets te weten van de subsidiestromen, en dat dit een zaak is van de stichting Vrienden van de Gay Krant. Volgens Krol is hem niets gevraagd terwijl er volop onderzoek wordt verricht. 'Ik heb nog geen telefoontje gehad, laat staan een gesprek met het ministerie. In mijn ogen heb ik niets fout gedaan. Ik overleg daarom vandaag met mijn jurist over deze zaak', meldde Krol en hij benadrukte dat de minister het geld mogelijk terugvordert. "Maar bij wie dan? Bij mij? Bij de stichting?" 

Bron: NOS