Na jarenlange strijd van COC en Expreszo, zijn alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs sinds december 2012 verplicht om voorlichting te geven over LHBT’s. Volgens de wet moeten scholen leerlingen bijbrengen om respectvol om te gaan met seksuele diversiteit.
 
Expreszo, de organisatie die landelijk opkomt voor de belangen van LHBT-jongeren, krijgt echter regelmatig tips van jongeren die melden dat hun school geen of slechte voorlichting geeft. Vanaf vandaag kunnen scholieren daarvan melding doen op www.expreszo.nl/meldpunt.
 
Het meldpunt is opgezet in samenwerking met COC Nederland, dat al lang actief is op het gebied van LHBT-acceptatie op scholen in de vorm van onder andere De Roze Olifant, een project voor LHBT-leerlingen die niet gehoord worden op school. Wanneer uit het meldpunt van Expreszo blijkt dat er dringend ingrijpen vereist is op een bepaalde school, dan waarschuwt de vereniging de Roze Olifant zodat er direct actie ondernomen kan worden.
 
Op aandringen van COC en Expreszo zegde minister Jet Bussemaker in maart toe dat de Onderwijsinspectie vanaf 2015 een kwantitatief onderzoek gaat doen naar de invoering van verplichte voorlichting over LHBT’s. Expreszo verwacht in 2015 de eerste resultaten van het meldpunt te kunnen voorleggen aan de minister.