Eerder werden de asielaanvragen van drie Afrikaanse homoseksuele mannen afgewezen, omdat Nederland twijfelde aan de geloofwaardigheid van hun geaardheid. De mannen die in hun land van herkomst vrezen vervolgd te worden voor hun geaardheid, hebben hun aanvragen bij de Raad van State voorgelegd.

Ondertussen heeft de Raad van State het Europees Hof in Luxemburg gevraagd om uitleg te verschaffen over de Europese Definitierichtlijn rondom homoseksuelen die bescherming zoeken in Nederland. De vraag is of homoseksuele asielzoekers gevraagd mag worden om hun geaardheid verborgen te houden in hun land van herkomst.

Volgens het COC mogen asielzoekers niet afgewezen worden met de suggestie dat zij veilig zijn in hun land van herkomst zolang zij in de kast blijven. In de kast blijven betekent dat de asielzoekers hun identiteit moeten verloochenen. Bovendien, zelfs wanneer zij níet uit de kast komen, blijven zij risico's lopen.

Een belangrijk adviseur van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg boog zich over de rechtszaak van de drie Afrikaanse mannen. De adviseur concludeert dat Nederland zich op de geloofwaardigheid van de asielzoeker moet concentreren. Indringende onderzoeken naar de seksuele oriëntatie van de asielzoeker zijn uit den boze.

De Raad van State zal de geschorste rechtszaken van drie Afrikaanse asielzoekers voortzetten. Aan de hand van de uitspraken van de adviseur van het Europees Hof zal de Raad van State spoedig een definitieve beslissing maken.

Bron: Trouw