De tekst van het bevel is nog niet officieel vrijgegeven, maar er is wel al een kopie van de tekst van vorige week gelekt. Volgens het bevel moet bestaande wetgeving uitgebreid worden, zodat discriminatie op de werkvloer op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit federaal illegaal wordt gesteld.

Het bevel bevat geen uitzonderingen voor religieuze bedrijven. Eerder had een aantal Amerikaanse religieuze leiders Obama publiekelijk gevraagd om religieuze bedrijven vrijstelling te geven van de wetgeving, omdat bedrijven niet tegen hun geloofsovertuigingen willen ingaan.

Helaas geldt het bevel om LHBT-werknemers te beschermen alleen voor overheidsbedrijven waar de federale overheid mee samenwerkt. 

Obama: BuzzFeed