Vorig jaar werden in totaal 535 ‘homogerelateerde’ incidenten gemeld, terwijl dat er in 2012 ‘maar’ 488 waren. Het gaat om meldingen op het gebied van beledigingen, vernielingen en pesterijen. Volgens de Amsterdamse politie willen de cijfers niet zeggen dat de stad onveiliger is geworden voor LHBT’s, maar dat de aangiftebereidheid is gestegen.

Ellie Lust, voorzitter van politienetwerk Roze in Blauw zegt in het AD: ‘Er is over het algemeen een goede vertrouwensband opgebouwd met de gemeenschap en die betaalt zich op die manier ook uit. Daarmee krijgen we inzicht in hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Uiteraard blijft het een belangrijk aandachtspunt voor ons allemaal het cijfer terug te dringen, want het zijn er ook 535 te veel.'

COC Amsterdam en COC Nederland noemen de toename ‘schokkend’. ‘Elke keer dat mensen klappen krijgen omdat ze LHBT zijn, is er één teveel,’ aldus de belangenorganisaties.

COC Amsterdam wil dat het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur inzet op preventie. Zo zou de gemeente moeten stimuleren dat alle Amsterdamse scholen écht voorlichting geven over LHBT’s. Ook buurthuizen, jeugd- en jongerenwerk zouden aandacht moeten besteden aan LHBT-discriminatie. Verder pleit de belangenorganisatie voor uitvoering van het Amsterdamse Roze Stembusakkoord.

COC Nederland pleit voor invoering van een wettelijk hate crimes-artikel, dat bepaalt dat discriminerend geweld zwaarder wordt bestraft. Ook wil COC dat de Roze in Blauw aanpak van de Amsterdamse politie landelijk wordt uitgerold. Daarbij werkt een gespecialiseerd politieteam aan de aanpak van anti-LHBT geweld.

Volgens het COC zijn de aangiftecijfers voor Amsterdam en Nederland slechts het topje van de ijsberg. Uit onderzoek blijkt dat zeven op de tien LHBT’s te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld.

Bron: AD / COC
Foto: Johan van Walsem / Studio Johan Fotografie