Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan noemde de Gay Pride 'een feest van tolerantie'. Maar hoewel dit goed bedoeld was, stoort Wijnberg zich hieraan. 'Dat is precies de verekerde manier om je steun aan de homorechtenbeweging te betuigen', zegt hij in zijn column. 

Maar waarom is tolereren verkeerd volgens de 31-jarige hoofdredacteur van De Correspondent? 'Tolereren betekent in essentie zoveel als: dulden, verdragen. Nagenoeg alle synoniemen hebben die betekenis: gedogen, toelaten, toestaan, uitstaan, verduren. Ook de Van Dale spreekt van "verdraagzaamheid jegens". Het woord betekent dus niet dat je ergens achter staat. Wijnberg stoort zich er dus terecht aan dat tolerantie regelmatig in combinatie met homorechten en emancipatie wordt genoemd. 'Alsof je homo's moet "dulden", zoals je drugs ook "gedoogt".'

Lees de volledige column op De Correspondent.