Aan het onderzoek van Kelly Chang en Neline van Toor deden 185 van jullie mee (gemiddelde leeftijd 31 jaar). Alle deelnemers hadden op dat moment een baan.

Er werd onder andere gevraagd naar persoonlijke ervaringen met discriminatie, de rol die seksuele geaardheid speelde in hun werkomgeving en ook in het privéleven. Vervolgens werd gekeken of er verbanden waren tussen de discriminatie die homo’s hadden meegemaakt binnen hun werk en hoe zij zich op hun werk opstelden.

Wat Chang en Van Toor onder andere opviel was dat deelnemers aangaven dat discriminatie van homo’s op het werk nog wel degelijk bestaat, maar dat ze meenden dat ze er zelf weinig ervaring mee hadden. 'Dit is iets wat vaak gevonden wordt in onderzoek naar discriminatie; mensen weten dat het bestaat maar zien het niet veel in hun eigen leven', aldus de onderzoekers.

Verder bleek voor veel homo’s hun homoseksuele identiteit een grotere rol te spelen in hun privéleven dan in hun werk. Zij identificeren zich buiten hun werk sterker met andere homo’s dan op hun werk. 

Chang en Van Toor keken ook of de gerapporteerde discriminatie op het werk samenhing met de manier waarop men zich als homo uitte op het werk. 'Hieruit bleek dat hoe meer discriminatie homo’s ervoeren op hun werk, hoe meer zij geneigd waren om hun homoseksualiteit daar te verbergen.' Met andere woorden; homo’s die zich buitengesloten voelen vanwege hun geaardheid, zijn minder snel open over hun geaardheid.

Wat verder opviel was dat de homoseksuele mannen die aangaven gediscrimineerd te worden op het werk, zelf ook negatiever waren over andere homo’s op het werk. 'Ze voelen meer afkeer en weerzin ten op zichte van homoseksuele collega's. Meer dan de homoseksuele mannen die niét gediscrimineerd worden.'

Er zijn ook lichtpuntjes. De onderzoekers concluderen namelijk ook dat mannen die meer discriminatie hadden meegemaakt buiten hun werk wel meer betrokken waren bij de emancipatie van homo’s. Zo rapporteerden zij bijvoorbeeld meer interesse om mee te doen aan LHBT-evenementen. Ook toonden ze meer interesse in deelname aan mentorprojecten om jonge homoseksuele mannen die worstelen met hun seksuele geaardheid te begeleiden.

Chang en Van Toor: 'Het lijkt er op dat homoseksuele mannen wel degelijk in het geweer komen tegen negatieve dingen die ze ervaren op hun werk. Hier doen ze echter vooral buiten hun werk wat mee.' 

Discriminatie kan natuurlijk een grote impact hebben op werknemers. In het geval van homoseksuele mannen en lesbiennes kan het ervoor zorgen dat ze niet open durven zijn over hun geaardheid.Verder lijkt discriminatie er ook voor te zorgen dat homo’s zelf negatiever gaan denken over andere homo’s op hun werk en zich van hen afkeren, in plaats van dat zij zich verenigen en samen proberen iets te doen aan de homofobie binnen hun organisatie. Tegelijkertijd zeggen gediscrimineerde homo's zich wel graag in te willen zetten voor andere homo's, maar dan buiten hun werk om. Wat vind jij van deze resultaten? En hoe ervaar je dit zelf?