Johan Bonny van Antwerpen zegt een debat binnen de kerk te willen openen. Volgende maand wordt in Rome een bisschoppensynode over huwelijk en gezin gehouden. Daar wordt gesproken over het verbod voor gescheiden mensen om te communie te gaan, het verbod voor homoseksuelen om seksueel actief te zijn en het uit 1968 daterende verbod van kunstmatige voorbehoedmiddelen.

Bonny zegt dat hij zijn brief heeft geschreven in navolging van andere bisschoppen en katholieke organisaties. Het is niet zijn doel om in het nieuws te komen. 'Het gaat hier om mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen die ik elke dag ontmoet', zegt hij.

Bron: Telegraaf