Opstelten komt hiermee een toezegging na die hij op 12 mei jongstleden deed aan COC Nederland. COC dringt al enkele jaren aan op een hogere politieprioriteit voor de aanpak van geweld tegen LHBT's. In mei wees de belangenorganisatie Opstelten er onder andere op dat het geweld en de discriminatie tegen LHBT's de afgelopen jaren nagenoeg verdubbelde van 623 naar 1.143 gevallen per jaar.

COC-voorzitter Tanja Ineke is ‘bijzonder ingenomen’ met het besluit. ‘Echt gelukkig zijn we natuurlijk pas als het geweld tegen LHBT’s afneemt, maar dit besluit is een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken. Van wijkagent tot korpschef, niemand kan nu nog ontkennen dat geweld tegen LHBT’s krachtig moet worden aangepakt.’

De aanpak van homofoob geweld maakt deel uit van zes politieprioriteiten die minister Opstelten, het Openbaar Ministerie en burgemeesters deze zomer overeenkwamen. Homofoob geweld wordt voortaan gerekend tot de ‘high impact crimes’, misdrijven met grote impact op het slachtoffer en zijn omgeving. De aanpak van homofoob geweld zal volgens de Veiligheidsagenda worden versterkt. Het ministerie gaat jaarlijks monitoren of ambities uit de Veiligheidsmonitor worden verwezenlijkt.  

De Veiligheidsagenda 2015-2018 wordt naar verwachting in de komende maanden behandeld door de Tweede Kamer.