Het COC streed de afgelopen weken bij de Mensenrechtenraad in Genève voor een resolutie over het bevorderen van mensenrechten van LHBT’s Dit deden ze samen met LHBT-activisten uit de hele wereld.

Vrijdagavond werd het voorstel met een historisch grote meerderheid aangenomen (25 voor, 14 tegen, 7 onthoudingen). Niet eerder stemden zoveel landen in de Mensenrechtenraad vóór LHBT-mensenrechten. Ook behoudende landen als Venezuela en Cuba steunden het besluit.

Toch is dit besluit niet helemaal zoals het COC gehoopt had. Zowel het COC als de indieners van de resolutie (Brazilië, Chili, Uruguay en Colombia) wilden structurele aandacht voor mensenrechten van LHBT’s in alle 193 VN-lidstaten. De VN zou elke twee jaar over het onderwerp moeten gaan rapporteren, eisten de voorstanders.

Onder druk van felle tegenstanders van LHBT-rechten – in het bijzonder Egypte en Pakistan – wilde de Mensenrechtenraad vrijdag helaas niet verder gaan dan te besluiten tot het opstellen van een éénmalig rapport over de mensenrechtensituatie van LHBT’s in de hele wereld. In het verleden is slechts een keer een VN-rapport over de mensenrechten van LHBT’s verschenen. Dit was in 2012. 

Joyce Hamilton en Nori Spauwen van het COC: 'Dankzij dit besluit brandt de fakkel van LHBT-mensenrechten bij de VN weer. Met onze collega-activisten zullen we er alles aan doen om dat vuur de komende jaren aan te wakkeren. De grote meerderheid waarmee de Raad vrijdag vóór stemde, is daarbij een goed voorteken. Uiteindelijk moeten en zullen de Verenigde Naties erkennen dat er expliciete aandacht nodig is voor LHBT’s, waarvan de mensenrechten overal ter wereld systematisch worden geschonden.'

COC Nederland heeft als een van de weinige LHBT-organisaties ter wereld een Speciale Consultatieve Status bij de Verenigde Naties. Die status gebruikt de organisatie om de belangen van LHBT’s te behartigen en LHBT-activisten uit tal van landen een podium te bieden bij de VN.

Wil jij LHBT-activisten uit landen als Oeganda, Rusland en Kirgizië steunen? Maak dan een bijdrage over aan het Pride Fonds van Amnesty International en COC.