‘Het is en blijft schokkend dat zoveel homo, lesbo’s, bi’s en transgenders te maken krijgen met geweld, uitsluitend en alleen om wie ze zijn,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Maar het verrast ons niet. Onlangs bleek nog dat het aantal meldingen van geweld tegen LHBT’s de afgelopen jaren is verdubbeld. Dat is een ontwikkeling die al langer gaande is.’

‘Het is bekend dat de cijfers die wij bij de politie hebben vaak niet overeenkomen met cijfers van al dan niet anonieme enquêtes’, aldus Herman Renes, adviseur discriminatie en LHBTI van de Nationale politie. ‘De politie neemt álle gevallen van geweld, dus ook tegen LHBT’s serieus. We proberen het daarom zo veilig mogelijk te maken om aangifte te doen, of in elk geval om een melding te maken. Ik zou iedere LHBT die in aanraking komt met geweldpleging dan ook willen vragen er niet alleen over te praten, maar ook iets mee te doen. Meld het bij de politie, want pas wanneer wij weten wat er op straat gebeurt, kunnen we er iets mee doen!’

Het COC wil dat minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) een wetsartikel introduceert waardoor er een hogere maximumstraf komt op misdrijven met een discriminerende achtergrond. Zo’n wetsartikel bestaat al in de Verenigde Staten en in België. Op aandringen van het COC besloot minister Opstelten onlangs om de aanpak van homofoob geweld in de periode 2015-2018 tot topprioriteit voor de politie te maken. 

Op de vraag wat voor cijfer jullie geven aan de mate waarin je je veilig voelt op straat, kwam het gemiddelde opvallend genoeg uit op een 7,8. Gay.nl en de Nationale politie zijn in 2014 een samenwerking aangegaan om het aantal aangiftes en meldingen van antihomogeweld aan te moedigen en de drempel daartoe te verlagen.