Het is voor het stafpersoneel toegestaan om 'overnight guests' te ontvangen, maar omdat ze hun internetdates nauwelijks kennen, kan de veiligheid van de Britse vorstin in het geding komen.

Bron: Newnownext.com