Het 'Don't ask, don't tell' beleid, dat Bill Clinton in de jaren negentig bedacht, is blijkbaar dus nog steeds deels van kracht. Homoseksuelen, lesbiennes en transgenders mochten tussen 1993 en 2010 wel dienen in het Amerikaanse leger, zolang ze hun seksualiteit maar geheim hielden. In 2011 tekende president Obama een wet die die het voor LHBT's mogelijk maakte om wel uit te komen voor hun seksualiteit. Maar die nieuwe wet geldt dus niet voor transgenders.

Transgender militairen uit achttien landen kwamen op 21 oktober jongstleden in Washington bij elkaar om te bespreken waarom het Amerikaanse leger transgender militairen moet toelaten. De conferentie was bedoeld om ervaringen uit te wisselen en adviezen te geven. Het is de eerste internationale conferentie voor transgender militairen in de krijgsmacht op Amerikaans grondgebied.

Meer over de conferentie en het persoonlijke verhaal van transgender militair Mees Soffers op Trouw.nl.