Pia Dijkstra en Gerard Schouw (D66) hadden het wetsvoorstel ingediend om een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. De kwestie is deel van een vijftal afspraken die samen ‘COC’s Roze Stembusakkoord 2012’ vormen. Vier van de vijf punten zijn nu geregeld: lesbisch ouderschap, de transgenderwet, de verplichte voorlichting en nu dus de weigerambtenaar. De Senaat moet nu alleen nog beslissen over de afschaffing van de enkele-feitconstructie (die het instanties, en in het bijzonder scholen, mogelijk maakt medewerkers te ontslaan vanwege hun seksuele gerichtheid).

Het wetsvoorstel dat afgelopen zaterdag in werking is getreden verbiedt gemeenten nieuwe weigerambtenaren aan te nemen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid de zittende weigerambtenaren te ontslaan. Het voorstel verplicht de gemeenten echter niet tot het ontslaan van deze ambtenaren. Het COC dringt hier wel op aan en wil dat minister Ronald Plasterk een oplossing zoekt voor dit probleem.

Bron: COC / foto: Jeroen Mirck Flickr