Een derde van de leraren spreekt van homofobe uitspraken van collega’s. Door het gebrek aan specifieke training voelt 89 procent van de docenten van het basisonderwijs en 83 procent van de docenten op het voortgezet onderwijs zich niet in staat om het probleem effectief aan te pakken.

Veel van de leraren dachten ook nog dat een wet die in 2000 teniet werd gedaan nog steeds gold. Deze wet maakte het illegaal om te spreken met leerlingen over LHBT-problemen.

Directeur van Stonewall Scotland Colin MacFarlane zegt: ‘Het is zorgwekkend dat zoveel docenten aangeven nooit enige specifieke training te hebben gehad om homofoob gepest tegen te gaan.’

Om de situatie te verbeteren heeft de organisatie van MacFarlane een programma opgezet. ‘Train the Trainer’ is ontworpen om leraren van basis- en voortgezet onderwijs de kennis, het zelfvertrouwen en handvatten te geven om een positieve verandering tot stand te brengen op hun school.

Bron: Stonewall Scotland