Sjoerdsma: 'In 2014 is pijnlijk duidelijk geworden dat er nog veel moet gebeuren als het gaat om rechten voor de LHBT’ers. Zo werd in Rusland de anti-homowet aangenomen die homopropaganda verbiedt en in Oeganda wordt er weer een wet voorbereid die een levenslange gevangenisstraf stelt op homoseksualiteit. Er is nog veel te doen, zowel dicht bij huis als verder weg.'

In de initiatiefnota komen de volgende negen punten aan de orde:

1) Zet in op erkenning van het 'homohuwelijk' in EU-lidstaten
De nota stelt dat zelfs als een EU-lidstaat het ‘homohuwelijk’ niet heeft ingevoerd ze wél het huwelijk moeten erkennen als een Nederlands koppel emigreert. Ze willen dat homostellen zich ‘vrij kunnen bewegen door de EU zonder hun rechten te verliezen’.

2) Stel het (homo)huwelijk in Nederland open voor buitenlanders
Momenteel kunnen partners van hetzelfde geslacht alleen trouwen als een van de partners de Nederlandse nationaliteit bezit of hier woont. Om acceptatie te stimuleren zet D66 in op het openstellen van het ‘homohuwelijk’ voor buitenlanders.

3) Voer het 'homohuwelijk' op Nederlandse posten in
Biedt de mogelijkheid aan homokoppels om te trouwen op ambassades en consulaten in landen waar het ‘homohuwelijk’ niet mogelijk is. Groot-Brittannië heeft deze regeling op 23 Britse consulaten ingevoerd.

 

4) Bied ondersteuning voor LHBT-activisten
LHBT-activisten zetten zich in voor de rechten van LHBT’s, vaak met gevaar voor eigen leven. Deze activisten moeten steun en bescherming krijgen van de Nederlandse regering.

 


5) Neem non-discriminatie op basis van geaardheid op in het VN Handvest

Het Handvest van de VN schrijft nu nog voor: 'fundamentele vrijheden, voor eenieder, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of religie'. Hier wil D66 ook de rechten en vrijheden van LHBT’s in hebben staan.


6) Pleit voor gelijke rechten voor LHBT-werknemers van internationale organisaties

Bij veel internationale organisaties wordt het huwelijk van een homokoppel nog niet altijd erkend. D66 wil dat homokoppels, bij elke internationale organisatie, dezelfde rechten krijgen als heterokoppels.

7) Realiseer gelijke behandeling LHBT-asielzoekers in de gehele EU
LHBT-vluchtelingen vinden niet in elk land dezelfde behandeling. En dit moet veranderen zodat iemand die vervolgd wordt in eigen land voor zijn of haar geaardheid overal in de EU op dezelfde manier wordt behandeld.

8) Zorg voor een beter en consistenter EU-buitenlandbeleid
De D66 wil dat EU-vertegenwoordigers wereldwijd op gelijke wijze opkomen voor de rechten van de LHBT-gemeenschap. Doen wij dit niet, dan gaat dit onze geloofwaardigheid en de functionaliteit van het EU-mensenrechtenbeleid aantasten.

9) Stel LHBT-rechten als voorwaarde voor organisatie van grote sportevenementen
Terwijl er, bijvoorbeeld, in het Olympisch handvest staat dat er niet gediscrimineerd mag worden, betwijfelt de D66 of dit in de praktijk ook wordt toegepast. De D66 vraagt om inzet op het toewijzingsproces van speelsteden transparanter te maken.

De initatiefnota kun je hier downloaden.

Bron: D66