Meer dan achthonderd homoseksuele broers werkten mee aan het onderzoek. De resultaten leveren geen hard bewijs voor een ‘homo-chromosoom’ maar wijst wel naar een bepaalde streng van het X-chromosoom, genaamd Xq28. Xq28 zou ervoor kunnen zorgen dat je aanleg hebt voor homoseksualiteit. Er zijn ook meer aanwijzingen gevonden dat er gezocht moet worden in chromosoom 8.

Terwijl dit onderzoek een indicatie geeft dat er een verband is tussen Xq28 en homoseksualiteit zijn er andere onderzoeken die geen verband vonden tussen chromosomen en seksuele gerichtheid. Het onderzoek sluit aan bij de bevindingen uit een ander onderzoek, die eerder dit jaar werden gepubliceerd. Door de verschillende uitkomsten van onderzoeken is er echter nog zeer zeker geen antwoord op de vraag: wat maakt iemand homoseksueel?

Bij dit onderzoek is er gebruiktgemaakt van een wat verouderde techniek, wat extra kritiek opleverde. De onderzoekers zijn nu bezig met aanvullend onderzoek met modernere technieken. Hiervoor gebruiken ze de informatie van nog eens duizend homoseksuele mannen.

Bron: Science Mag