Nazir-Ali was tot 2009 bisschop in Rochester. Hij noemt het feit dat er kinderen zijn die geen vader hebben 'een tragedie'. Nazir-Ali: 'Onderzoek wijst uit dat kinderen anders omgaan met hun vader dan met hun moeder. Dit is belangrijk bij het vormen van een identiteit. Met name jongens hebben een sterke band met hun vader nodig. Deze band zorgt voor een gevoel van veiligheid en het vormen van een eigen (mannelijke) identiteit.'

De ex-bisschop zegt dat het missen van een vaderfiguur leidt tot slechtere prestaties op school en tot misdaad op straat.

Eerder deed Nazir-Ali enkele weinig originele uitspraken over homoseksualiteit en de Bijbel: 'De Bijbel leert ons dat het huwelijk bedoeld is voor man en vrouw. Dit is de manier om onze seksualiteit te uiten. We verwelkomen homoseksuelen, we willen niemand buitensluiten, maar we willen dat ze tot inkeer komen.'

Bron: Pinknews