Zonderstempel.nl biedt LHBT’s met een verstandelijke beperking informatie over de 16 ontmoetingscafé’s die het COC met andere instellingen organiseert. In de website is tevens een Facebookpagina geïntegreerd, die bezoekers de ruimte biedt om elkaar in een virtuele omgeving te ontmoeten. Daarnaast is er informatie te vinden voor begeleiders, familie en vrienden van deze groep mensen.

LHBT’s met een verstandelijke beperking hebben vaak te maken met dubbele discriminatie: enerzijds wegens hun seksuele voorkeur of genderidentiteit, anderzijds vanwege hun beperking. Begeleiders beschikken vaak over onvoldoende kennis en sensitiviteit over seksuele voorkeur en genderidentiteit of ze staan er negatief tegenover.

In LHBT-gelegenheden wordt deze groep vaak met de nek aangekeken en in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is er vaak sprake van een zeer negatieve houding tegenover LHBT’s. Het leidt vaak tot sterke gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement.

Onlangs wijdde Gay&Night Magazine een portrettenreeks aan LHBT’s met een fysieke handicap, die vaak met dezelfde vooroordelen en problemen worstelen. Het interview met de dove Serhat, dat deel uitmaakte van deze reeks, lees je hier.

Bron: COC