In de afgelopen drie jaren is er al veel bereikt in de stad. FC Den Bosch heeft workshops georganiseerd voor kinderen, Nos Baranka (een organisatie die opkomt voor de belangen van Antillianen en Arubanen) bracht het onderwerp onder de aandacht bij haar leden en het Koning Willem I College voert jaarlijks een theatervoorstelling rond het thema op voor studenten. Deze activiteiten zorgen samen voor meer acceptatie en tolerantie. Door het geboekte succes heeft de gemeente nu geld gekregen van het ministerie om deze aanpak door te zetten.

 

Tijdens regenboogbijeenkomst 'Samen voor een tolerant ‘s-Hertogenbosch' worden onder andere de behaalde resultaten opgesomd en wordt gekeken naar wat er nog beter kan. Iedereen met ideeën en suggesties is welkom.

Programma

  • 15.30 uur ontvangst en inloop
  • 16.00 uur talkshow o.l.v. Petra Broekhuijsen en Ivo van Harmelen met o.a. wethouder Jeroen Weyers en gasten uit de wereld van sport, onderwijs, veiligheid, ouderenzorg en interculturele organisaties. Zij praten niet alleen over bereikte resultaten, maar ook over wat er nog beter kan
  • 17.00 uur intermezzo
  • 17.10 uur werksessies Regenboogstad 2015 – 2017: “Een regenboogstad, dan zijn we samen”. Parallelsessies per aandachtsgebied waarin ideeën en suggesties voor de komende drie jaar kunnen worden gedeeld
  • 17.50 uur plenaire terugkoppeling resultaten werksessies
  • 18.00 uur presentatie Regenboogstad ’s-Hertogenbosch en aansluitend informeel samenzijn met een hapje en een drankje. Met voldoende gelegenheid om andere bezoekers te ontmoeten en nog meer ideeën uit te denken en -wisselen.
  • 19.30 uur einde

Je kunt je aanmelden door voor 9 december een mailtje te sturen aan: SecretariaatMO-OAP@s-hertogenbosch.nl.

Bron: s-hertogenbosch