Carla Dik-Faber van de ChristenUnie belandde op de tweede plaats en Otwin van Dijk van de PvdA op de derde.

Bergkamp
Bergkamp heeft er dit jaar onder andere voor gezorgd dat bij het contracteren van zorgaanbieders voor langdurige intensieve zorg er naast religie, levensovertuiging en culturele achtergrond ook rekening moet worden gehouden met de seksuele voorkeur.

Roze Stembusakkoord
In 2012 werd een Roze Stembusakkoord gesloten. In het akkoord maakten negen politieke partijen de afspraak om vijf belangrijke maatregelen te nemen om de emanciapties van LHBT's in Nederland te verbeteren. Vier van de vijf voorstellen kwamen vanuit de D66. De initiatiefwet van Bergkamp zorgde ervoor dat er een einde kwam aan discriminatie van homoseksuele leraren in het bijzondere onderwijs (de zogenaamde 'enkele-feitconstructie').

Dit jaar kwam de D66 ook met een nieuwe initiatiefnota genaamd ‘Wereldwijd jezelf kunnen zijn’. Hierin wordt onder andere gesproken over de erkenning van ‘homohuwelijken’ in Europa, het openstellen van het ‘homohuwelijk’ voor buitenlanders en het ondersteunen van LHBT-activisten. 

Bron: AD