Schuyf ontving de onderscheiding op de Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid. Hier presenteerde ze de roze Gemeentegids 2014-2015 en nam daarnaast afscheid van het werkende leven.

Onderzoek
In Schuyfs carrière was ze altijd al een pionier op het gebied van homo-emancipatie. Zo deed ze in de jaren tachtig onderzoek naar homoseksuele en lesbische ouderen en in de jaren negentig richtte ze zich op (LHBT) oorlogsgetroffenen. Veel wetenschappelijke publicaties over knelpunten in de leefsituatie en acceptatie van LHBT’s komen van Schuyfs hand. In 1994 promoveerde ze op een proefschrift over de geschiedenis van lesbische vrouwen in Nederland. Niet alleen op praktisch vlak blinkt ze uit, haar lange lijst van publicaties bewijst haar bijdrage aan de wetenschap.

Gelijke behandeling
Vanaf 2002 werkte ze als senior beleidsmedewerker seksuele diversiteit en LHBT-beleid. Ze had voornamelijk aandacht voor roze ouderen, sport en transgenders. Schuyf adviseerde ministeries, burgemeesters en wethouders over deze onderwerpen. Zij is een van de krachten achter het programma Lokaal LHBT-beleid (2008-2014) waar 41 gemeentes aan meedoen. Daarnaast zette Schuyf zich in voor het thema Gelijke Behandeling. Ze spande zich in voor emancipatie en gelijke behandeling op diverse gebieden zoals leeftijd, etniciteit, gender en handicap.

Bron: Movisie