Umut, 23 jaar, woont en studeert aan de universiteit in Amsterdam en is zeer islamitisch opgevoed. Het merendeel van zijn vrienden en collega’s weten dat hij op jongens valt, maar dat geldt nog niet voor zijn hele familie. Hij begon aan zijn religie te twijfelen omdat hij ervan overtuigd was dat hij als homo geboren was. Zijn omgeving stelde dat hij moest kiezen: homoseksueel of moslim. Umut vond het vooral raar dat anderen zoiets voor hem zouden mogen bepalen. De verandering kwam toen de roze imam (Mushin Mushin) naar Nederland kwam. Umut ging naar een lezing en vanaf dat moment groeide er iets, iets dat uiteindelijk geluk werd, want Umut kan nu moslim zijn en homo. En, zo zegt hij zelf, hij is nu heel gelukkig en heeft rust gevonden.

Kun je wat vertellen over stichting Maruf?
‘Maruf is formeel een jaar een stichting en is uniek in zijn soort. In heel Europa zijn wij de eerste en enige LHBT-stichting voor moslims. Er zijn wel stichtingen die zich bezighouden met de islam en homoseksualiteit maar dan meestal onder de noemer van mensenrechten. Wij zijn echt een moslim-LHBT-stichting pur sang. Maruf vindt het belangrijk dat iedereen zelf kan bepalen hoe ze met hun biseksualiteit of homoseksualiteit omgaan. We willen graag aan de jongens, meiden, mannen en vrouwen laten zien wat de islam over homoseksualiteit te zeggen heeft, dat er niet maar één visie is. We leggen mensen uit dat er geleerde heteroseksuele imams zijn die zeggen “Je kan het zijn, en je mag het praktiseren, en je hebt een plek binnen de moslimgemeenschap”.’

Op welke manier benaderen jullie de doelgroep?
‘We vinden het belangrijk om niet te vaak in de publiciteit te treden en juist via ons eigen netwerk mensen te vinden. Het is voor ons heel belangrijk dat de LHBT-moslims zich op hun gemak voelen want ze zijn vaak bang om herkend te worden. Maar Maruf is een heel beschermde omgeving, en werkt in kleine vertrouwde groepen. We zijn niet heel hard aan het adverteren omdat we graag de moslim-LHBT die (nog) in de kast zit beschermen. Die heeft ook een plek binnen Maruf.’

Hoe staat de islam tegenover homoseksualiteit?
‘De Koran zegt niet “Je mag geen homo zijn”. Er is een tekst die vaak wordt aangehaald tijdens discussies omtrent de islam en homoseksualiteit: die van Sodom en Gomorra. Gehuwde mannen die hun echtgenote uitsluiten van seks en daarbij seks hebben met andere mannen. Als je naar de context kijkt van dat verhaal gaat het niet om een homoseksuele of lesbische relatie zoals we die nu kennen. Het gaat in dat verhaal om mannen die bewust, terwijl ze hetero en getrouwd zijn, andere mannen verkrachten als een vergeldingsactie. Wij zeggen dan “Hé, wacht eens even, dat is niet wat homoseksualiteit is in 2014”. De Koran neemt geen heel duidelijk standpunt in. Wij zijn zelf geen theologen maar we hebben met geleerden gesproken die dat wel zijn en zij waren het met ons eens.’

In de resultaten van een recent onderzoek van het SCP werd geconstateerd dat 53 procent van de moslims negatief tegenover homoseksualiteit staat en dat we in de nabije toekomst weinig verbetering kunnen verwachten. Ervaar jij dit ook zo?
‘Over het algemeen is het inderdaad zo dat het niet geaccepteerd wordt maar als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar en de komende vijf jaar zie je dat er een discussie gaande is. Wij hebben wel een plek gekregen binnen de moslimgemeenschap. Eerst “bestonden” we niet en als we er wel waren, waren we verwesterde moslims. Maar stichting Maruf zegt: nee, wij bestaan. We zijn homo maar ook moslim. We willen vijf keer per dag bidden en we willen ook de bedevaart doen maar we zijn ook homo.
Ik voorspel in de toekomst een stijgende lijn in acceptatie. Wij hoeven niet te verwachten van anderen dat ze dezelfde mening hebben als wij. Anderen hoeven niet te zeggen dat de islam homoseksualiteit goedkeurt. Zolang ze het bestaan van de homomoslim maar niet ontkennen. Op dit moment is het misschien zo dat over het algemeen moslims negatief tegenover homoseksualiteit staan. Maar er zijn allemaal tekenen dat verbetering op handen is, in het Turkse parlement kwam het “homohuwelijk” al ter sprake bijvoorbeeld. Ik denk dat het zich wel gaat ontwikkelen in de toekomst. Nu is het beeld misschien negatief maar dat komt ook doordat het heel eenzijdig is. De gemeenschap kent alleen het stereotype homo dat je op de gaypride parade ziet. Daar is helemaal niets mis mee, maar er zijn ook andere homo’s en dat moeten we laten zien. Er wordt zoveel in gang gezet dat de negativiteit rondom het thema hoogstwaarschijnlijk zal afnemen. Ik ben het dus niet eens met de resultaten van het onderzoek.’

Op wie richten jullie je precies en wat kunnen jullie voor geïnteresseerden betekenen? 
‘Jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Moslim of niet. Etnisch Nederlands, Turks, Marokkaans: iedereen kan met ons komen praten. Je hoeft niet uit de kast te zijn of komen om met ons in gesprek te gaan. Wij hebben programma’s en workshops waar je je voor op kunt geven. Zo is er het ”Queer Muslim Empowerment Program” dat moslim-LHBT’s in de Nederlandse context onderwijst en empowert. Op de Facebookpagina van Maruf kun je onze evenementen vinden.’ 

Contact
www.stichtingmaruf.com
www.facebook.com/StichtingMaruf

* Vanuit privacyoverwegingen is deze naam gefingeerd.
---
Tekst: Genevieve Korte